FAQ

/FAQ
FAQ2020-02-17T18:06:25+08:00

Frequently Asked Questions

如何更改電話號碼?2020-07-05T21:15:47+08:00


Số điện thoại cũ

Số điện thoại mới

Tải ảnh chân dung tay cầm thẻ cư trú

*Chú ý: không cần phải đăng ký lại, bạn chỉ cần đăng nhập số điện thoại mới, sau đó đợi SET xác nhận và thông báo cho bạn ở Trò chuyện trực tiếp!

如何註冊?2019-10-12T15:23:34+08:00
如何匯款?2019-10-12T15:16:51+08:00
如何從iPhone下載SET?2019-10-16T21:22:57+08:00

Download Link:  https://apple.co/2PcCjY8

如何從Android手機下載SET?2019-10-16T19:55:51+08:00

Download link: http://bit.ly/2HefNYs

如何查看 MTCN?2019-10-16T20:28:44+08:00
How to add receiver2019-10-12T12:06:42+08:00

常見問題