FAQ

/FAQ
FAQ2019-10-26T13:06:13+08:00

Câu hỏi thường gặp:

Yêu cầu thay đổi số điện thoại?2020-07-06T12:34:56+08:00


舊電話號碼

新電話號碼

上傳手拿居留證自拍照

*重要信息:不需要重新申請賬號. 請用新手機號碼登入,並留意線上客服上的審核通過信息哦!

Cách đăng ký tài khoản?2020-03-08T21:11:51+08:00

hình ảnh hướng dẫn: https://bit.ly/2V11zSl

Cách chuyển tiền?2020-07-24T13:29:12+08:00

hình ảnh hướng dẫn: https://bit.ly/3hzieEW

Cách tải SET cho iPhone?2019-10-26T13:12:52+08:00

Tải xuống: https://apple.co/2PcCjY8

Cách tải SET cho Android ?2019-10-26T13:12:31+08:00

Tải xuống: http://bit.ly/2HefNYs

Cách kiểm tra mã chuyển tiền MTCN?2019-10-26T13:14:38+08:00

hướng dẫn: https://bit.ly/31irBRo

Cách thêm người nhận tiền2019-10-26T13:15:17+08:00
Thực hiện giao dịch gửi tận nhà như thế nào?2020-02-19T12:16:15+08:00

hình ảnh hướng dẫn: https://bit.ly/31m1p9i