Western Union Remittance

Chuyển Tiển Western Union

Western Union là một trong những công ty chuyển tiền hàng đầu thế giới với lịch sử hơn 150 năm. Đang sở hữu một mạng lười tài chính ngoại hội điện tự tiến tiến nhất thế giới, cùng với nhiều đại lý trên 187 quốc gia và vùng lãnh thổ, WU là một chi nhánh của First Data Corporation (FDC), một trong 500 công ty lớn mạnh nhất trên thế giới. Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và China You Sheng đang hoạt động như đại diện chuyển tiền của WU ở Trung Quốc. Trong khi đó ở Đài Loan, đại diện chuyển tiền của WU là Ngân hàng King’s Town

King's Town Bank

King’s Town Bank

Ngân hàng King’s Town nguyên là Ngân hàng SME Tainan, và được tái cơ cấu từ Công ty Tiết kiệm và Vay nợ Tainan. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1948, ngân hàng bắt đầu vận hành với hợp đồng liên hợp và vốn điều lệ là 20 triệu Đài tệ. Bao gồm một văn phòng chính, và các chi nhanh ở Jia Yi, Xin Ying, Hu Wei, và Bei Gang. Nơi vận hành là tỉnh Yun Jua Nan. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1975, Luật pháp Ngân hàng ở Đài Loan đã được ban hành và được thực hiện,, nhằm quy định Công ty Cho Vay và Tiết kiệm được liệt kê như một ngân hàng đặc biệt, và từ ngày 1 tháng 1 năm 1978 công ty được biết đến như một “Ngân hàng SME Tainan”. Vào ngày 5 tháng 1 cùng năm, chính thức mở cửa cho cộng đồng. Vào ngay 3 tháng 3 năm 1982, sự phát hành ra cộng đồng bổ sung được thông qua bởi Hội đồng Quản lý Chứng khoán của Bộ Tài chính và cổ phiếu đã được đưa lên sàn vào ngày 20 tháng 7 năm 1983

Bốn của hàng tiện lợi lớn. Có mặt khắp mọi nơi